რეისების განრიგი

რეისის ნომერი
US10292
გამოსვლის თარიღი
19/04/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
29/04/2024
ჩამოსვლის თარიღი
---
კომენტარი
---
რეისის სტატუსი
გამოგზავნილი
რეისის ნომერი
US10291
გამოსვლის თარიღი
12/04/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
22/04/2024
ჩამოსვლის თარიღი
---
კომენტარი
ტრანზიტული ფრენების შეფერხების მიზეზით, რეისი შემოვა დაგვიანებით
რეისის სტატუსი
გამოგზავნილი
რეისის ნომერი
US10290
გამოსვლის თარიღი
05/04/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
16/04/2024
ჩამოსვლის თარიღი
18/04/2024
კომენტარი
ტრანზიტული ფრენების შეფერხების მიზეზით, რეისი შემოვა დაგვიანებით
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10289
გამოსვლის თარიღი
29/03/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
08/04/2024
ჩამოსვლის თარიღი
10/04/2024
კომენტარი
ტრანზიტული ფრენების შეფერხების მიზეზით, რეისი შემოვა დაგვიანებით
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10288
გამოსვლის თარიღი
22/03/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
01/04/2024
ჩამოსვლის თარიღი
01/04/2024
კომენტარი
---
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10287
გამოსვლის თარიღი
15/03/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
25/03/2024
ჩამოსვლის თარიღი
24/03/2024
კომენტარი
---
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10285
გამოსვლის თარიღი
08/03/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
18/03/2024
ჩამოსვლის თარიღი
18/03/2024
კომენტარი
---
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10283
გამოსვლის თარიღი
02/03/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
12/03/2024
ჩამოსვლის თარიღი
06/03/2024
კომენტარი
---
რეისის სტატუსი
ჩამოსული
რეისის ნომერი
US10281
გამოსვლის თარიღი
23/02/2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი
04/03/2024
ჩამოსვლის თარიღი
05/03/2024
კომენტარი
ტრანზიტული ფრენების შეფერხების მიზეზით, რეისი შემოვა დაგვიანებით
რეისის სტატუსი
ჩამოსული