4000 საჩხერეს საფოსტო სერვის ცენტრი

საჩხერე, ივანე გომართელის ქუჩა №10