3900 სამტრედიის საფოსტო სერვის ცენტრი

სამტრედია, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №1