აბაშის სერვისცენტრი №0200

აბაშა, თავისუფლების ქ.№52