მესტიის სერვისცენტრი №3200

მესტია, თამარ მეფის ქ.№8