ჩხოროწყუს სერვისცენტრი №5000

ჩხოროწყუ, შენგელიას ქ.№1