მარტვილის სერვისცენტრი №3100

მარტვილი, თავისუფლების ქ.№4