სენაკის სერვისცენტრი №4100

სენაკი, რუსთაველის ქ.№255