ზუგდიდის (რუხის) სერვისცენტრი №2130

რუხი, „რუხი მოლი“