ზუგდიდის სერვისცენტრი №2100

ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.№92