ლანჩხუთის სერვისცენტრი №2800

ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.№103