ოზურგეთის სერვისცენტრი №3500

ოზურგეთი, ი.გოგებაშვილის ქ.№2