შუახევის სერვისცენტრი №6300

შუახევი, რუსთაველის ქ.№14