4900 ჩოხატაურის საფოსტო სერვის ცენტრი

ჩოხატაური, ნოდარ დუმბაძის ქუჩა №7