ქედის სერვისცენტრი №6100

ქედა, ი.ჭავჭავაძის ქ. №4