ქობულეთის სერვისცენტრი №6200

ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის ქ.№135