ზესტაფონის სერვისცენტრი №2000

ზესტაფონი, დავით აღმაშენებელის ქ.№5