ლენტეხის სერვისცენტრი №2900

ლენტეხი, თამარ მეფის ქ.№17