ხარაგაულის სერვისცენტრი №5600

ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ.№52