თბილისის სერვისცენტრი №0159

თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზ. მე2 კვ. კორპ. 6ბ