ჭიათურის სერვისცენტრი №5500

ჭიათურა, ალ.ყაზბეგის ქ.№6