თერჯოლის სერვისცენტრი №2400

თერჯოლა, დავით აღმაშენებელის ქ.№1