სამტრედიის სერვისცენტრი №3900

სამტრედია, ჭავჭავაძის ქ.№1