სამტრედიის სერვისცენტრი №3900

სამტრედია, ძმები ნინუების ქ.№11