საჩხერის სერვისცენტრი №4000

საჩხერე, დავით აღმაშენებელის ქ.№5