ონის სერვისცენტრი №3600

ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2