ბაღდათის სერვისცენტრი №1000

ბაღდათი, ვაჟა-ფშაველას ქ.№3