ქუთაისის სერვისცენტრი №4600

ქუთაისი, თამარ მეფის ქ.№56