ნინოწმინდის სერვისცენტრი №3400

ნინოწმინდა, კარლ მარქსის ქ.№22