ხაშურის სერვისცენტრი №5700

ხაშური, რუსთაველის ქ.№1