ქარელის სერვისცენტრი №4500

ქარელი, ნინოშვილის ქ.№6