0179 თბილისის საფოსტო სერვის ცენტრი

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №21