ახალციხის სერვისცენტრი №0800

ახალციხე, თამარ მეფის ქ.№9