ბორჯომის სერვისცენტრი №1200

ბორჯომი, რუსთაველის ქ.№103