ახალქალაქის სერვისცენტრი №0700

ახალქალაქი, რუსთაველის ქ.№19/1