ახმეტის სერვისცენტრი №0900

ახმეტა, ჭანტურიას ქუჩა №4