დედოფლისწყაროს სერვისცენტრი №1600

დედოფლისწყარო, რუსთაველის ქ.№53