სიღნაღის სერვისცენტრი №4200

სიღნაღი, დავით აღმაშენებელის ქ.№11