თელავის სერვისცენტრი №2200

თელავი, ერეკლე მეორეს გამზ.№12