დმანისის სერვისცენტრი №1700

დმანისი, წმინდა ნინოს ქ.№46