ბოლნისის სერვისცენტრი №1100

ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №142