გარდაბნის სერვისცენტრი №1300

გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ. N72