გარდაბნის სერვისცენტრი №1300

გარდაბანი, დავით აღმაშენებელის ქ.№72