რუსთავის სერვისცენტრი №3700

რუსთავი, მეგობრობის გამზ. №9