დუშეთის სერვისცენტრი №1800

დუშეთი, სტალინის ქ.№21