მცხეთის სერვისცენტრი №3300

მცხეთა, დავით აღმაშენებლის ქ.№84