ბათუმის სერვისცენტრი №6004

ბათუმი, ს.ხიმშიაშვილის ქ. №20 (ე. თაყაიშვილის ქ. №35-ის მიმდებარედ)