ბათუმის სერვისცენტრი №6004

ბათუმი, ი.ჭავჭავაძის ქ. №90