თბილისი სერვისცენტრი №0160

თბილისი, პეკინის გამზ.№39