თბილისის სერვისცენტრი №0190

თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №34ბ