თბილისის სერვისცენტრი №0190

თბილისი, კახეთის გზატკეცილი კორპ. 7