ინფორმაცია

მალეოს სერვისით სარგებლობისას

გზავნილის საფასური არის 
გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან. 

გზავნილის ზომა (სიგრძე, სიგანე ან სიმაღლე) არ უნდა აღემატებოდეს 1.5 მ-ს და 50 კგ-ს.

წინააღმდეგ შემთხვევაში ამანათის ტრანსპორტირების საფასურის დაანგარიშება მოხდება ამანათის მოცულობითი წონით.