ინფორმაცია

მალეოს სერვისით სარგებლობისას

გზავნილის საფასური არის 
გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან. 

გზავნილის ზომა (სიგრძე, სიგანე ან სიმაღლე) არ უნდა აღემატებოდეს 1.5 მ-ს და 50 კგ-ს.

წინააღმდეგ შემთხვევაში ამანათის ტრანსპორტირების საფასურის დაანგარიშება მოხდება ამანათის მოცულობითი წონით.


მალეო ერთგულ მომხარებელს სთავაზობს ბონუს პროგრამას, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაიბრუნოს გადახდილი თანხის 5%-მდე.მალეოს ბონუს პროგრამა
 

ქულების დაგროვების წესი

მომხმარებელს გზავნილის ტრანსპორტირების თანხის გადახდისას, ყოველ 0.20 ლარზე ბონუს ქულის სახით ერიცხება 10 ქულა, რაც უდრის 0.01 ლარს. ქულათა დაანგარიშება ხდება ყოველ  გახარჯულ 0.20 ლარზე.

 

ქულათა დაანგარიშების სისტემა

თანხაქულა
0.01 – 0.19              
0
0.20 – 0.3910
0.40 – 0.59
20
0.60 – 0.79
30
0.80 – 0.97
40
1.00
50


ქულათა გამოყენების წესი

მალეოს ბონუს პროგრამის ფარგლებში, მომხამარებელს საშუალება აქვს დაგროვილი ქულები გადაცვალოს თანხაში. გადაცვლილი თანხა მომხარებელს შეუძლია გამოიყენოს გზავნილის ტრანსპორტირების ხარჯის ასანაზღაურებლად იმ შემთხვევაში,  თუ მის მიერ გადაცვლილი თანხა საკმარისია გადასახდელი ტრანსპორტირების ხარჯის სრულად დასაფარად.

შეჯამებას არ ექვემდებარება ქულების საფუძველზე გადაცვლილი და  ბალანსზე არსებული თანხები.  

შესაბამისად  ტრანსპორტირების თანხის გადახდა ქულების საფუძველზე გადაცვლილი  თანხით შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც ასეთი თანხა საკმარისი იქნება მითითებული ტრანსპორტირების თანხის დასაფარად.