ინფორმაცია

მალეოს სერვისით სარგებლობისას

გზავნილის საფასური არის 
გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან. 


თანხის დამრგვალება ხდება ყოველ 100გრ-ზე.  მაგ. თუ გზავნილის წონა შეადგენს 560გრ-ს, 

ამ შემთხვევაში თანხა გამოითვლება 600 გრამიდან.


გზავნილის ზომა (სიგრძე, სიგანე ან სიმაღლე) არ უნდა აღემატებოდეს 1.5 მ-ს.