სერვისები

შპს „საქართველოს ფოსტა“ გთავაზობთ „მალეო“-ს ამანათების გადაფუთვის მომსახურებას. 


მოცემული სერვისი ავტომატურად ყველა მომხმარებელს აქვს გააქტიურებული.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე ტექნიკა, საათები, სუნამო, ავტონაწილები ან/და სხვა მსხვრევადი პროდუქცია არ ექვემდებარება გადაფუთვას.