სერვისები

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შესაბამისი თანხის სანაცვლოდ დააზღვიოს ამანათის დაკარგვა ონლაინ რეჟიმში www.maleo.ge ვებ გვერდის  საშუალებით.


ვებ გვერდ  www.maleo.ge-ზე დაზღვევის მონიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ დადეკლარირებულ ამანათებზე, ვიდრე გზავნილი დატოვებს საერთაშორისო გაცვლის ცენტრს.


დაზღვევის საფასური შეადგენს დეკლარაციაში მითითებული ნივთის ღირებულების 5%-ს. 


არ ხდება შიგთავსის დაზიანების დაზღვევა, გზავნილის შიგთავსის დაზიანება ნიშნავს არასწორ შეფუთვას. მალეოს ამანათები  საერთაშორისო გაცვლის ცენტრში მიდის უკვე შეფუთული აქედან გამომდინარე,  საქართველოს ფოსტა არ აგებს პასუხს გზავნილის დაზიანებაზე.