სერვისები

შპს „საქართველოს ფოსტა“ გთავაზობთ დისტანციური დეკლარირების სერვისს, რომელიც საშულებას მოგცემთ სერვისცენტრში მოსვლის გარეშე მოახდინოთ გზავნილის სავალდებულო საბაჟო დეკლარირება, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული პროცესის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ გზავნილის სერვისცენტრიდან გატანას, ან ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობას. კურიერი საბაჟო დეკლარაციასა (ფორმა 4) და გზავნილს ადგილზე მოგართმევთ.


დისტანციური დეკლარირების სერვისის საფასურია 10 ლარი.