ვიდეო ინსტრუქცია

ვებ გვერდზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა გავიაროთ შემდეგი საფეხურები: 


შევიდეთ მთავარ გვერდზე - დავაჭიროთ ღილაკს „რეგისტრაცია“ - შევავსოთ თავისუფალი ველები. 

*საიტზე რეგისტრაციის წესების დეტალურად სანახავად შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეო ინსტრუქცია

გაზიარება
კითხვებით მოგვწერეთ